Zwemschool info

Bij KAZS kan je kind deelnemen aan lessen watergewenning , gevolgd door zwemlessen.

Voorwaarden om te starten:

  • De volle leeftijd van 3 jaar bereikt hebben
  • Zindelijk zijn

Afhankelijk van de groep waarin je kind zwemt, gaan de lessen door op:

  • Maandag:    18.00u - 19.00u  en 19:00u  - 20:00u
  • Dinsdag:      18.00u - 19.00u  en 19:00u  - 20:00u 
  • Donderdag: 17.30u - 18.03u  en 18:30u  - 19:30u
  • Zaterdag:     17.30u – 18.30u 

Inschrijving gebeurt via het inschrijvingsformulier. Wij beschikken zo over de nodige gegevens om u te contacteren voor de start van de volgende reeks.Kinderen van 3 jaar komen automatisch bij de kikkers terecht.

Tijdens de eerste lessen wordt gekeken of zij kunnen doorschuiven. Kinderen ouder dan 3 jaar worden uitgenodigd voor een testmoment: de lesgevers gaan na wat het kind kan en bepalen in welke groep er kan gestart worden.Met deze info kijken we na welke dag en uur er gezwommen kan worden.

Iedere zwemreeks bevat 10 lessen van telkens 1 uur, waarvan 45min zwemles en 15min omkleedmoment door de lesgevers, ikv corona maatregelen. Ouders kunnen vanuit de cafetaria toekijken. Na iedere reeks worden de zwemmers geëvalueerd en beslist de lesgever of het kind klaar is om naar een volgende groep te gaan.

Iedere groep heeft zijn eigen doelstellingen; een ‘volgende’ groep is overgaan naar een groep met andere doelstellingen. Onze zwemclub geeft voorrang aan kwaliteit: een kind wordt niet gestraft door verschillende malen eenzelfde groep te doen. Wij willen aan het einde van de zwemschool zwemmers afleveren die kunnen zwemmen; die plezier hebben gehad bij het aanleren van de zwemtechnieken en die misschien zelfs willen doorstromen naar competitiezwemmen.