Leefregels

Reglement en leefregels van de KAZS zwemschool

 • Om deel te nemen is het kind ten volle 3 jaar en maximum 12 jaar oud.
 • We starten driemaal per jaar met een nieuwe lessenreeks: januari, april en september.
 • Tijdens de vakantiemaanden juli en augustus wordt eventueel een zomerkamp ingericht om het zwemmen niet te verleren.
 • Afhankelijk van het niveau van het kind worden de lessen onderverdeeld in groepjes.
 • Nieuwe inschrijvingen moeten online gebeuren. Effectieve inschrijvingen gebeuren tijdens de testdag.
 • Voorkeursdagen kunnen enkel op deze testdag aangeduid worden (niet via mail of telefonisch!), maar is geen garantie op het bekomen van deze dag. Groepje vol = vol!
 • Bestaande zwemmers herinschrijven zich in via de lesgever voor een volgende lessenreeks.
 • Lidgeldkan wijzigen, afhankelijk van het aantal gegeven lessen (bv. feestdagen, sluiting zwembad, …).
 • Dagen en uren kunnen gewijzigd worden, afhankelijk van het aantal deelnemers.
 • Met het betalen van het lesgeld gaat u akkoord met onze reglementen.
 • De zwemschool behoud zich het recht om inschrijvingen te weigeren
 • Enkel met goedkeuring van de raad van bestuur kan in uitzonderlijke gevallen het lidgeld (gedeeltelijk) terug betaald worden. Dit wordt geval per geval bekeken door de raad van bestuur.
   
 • Geen schoenen buiten de kleedkamers
 • Ouders hebben geen toegang tot de zwemruimte.
 •  
 • Op het einde van een lessenreeks worden de leerlingen uit de zwemschool getest, waarna de sessies worden opgesplitst in 2 groepen: de groep “geslaagd” en de groep “niet geslaagd”.
 • De geslaagden gaan over naar de volgende sessie en de niet geslaagden doen de sessie over.
 • De testen worden afgenomen door de lesgevers, die op elk moment kunnen beslissen over de bekwaamheid van de zwemmer.
 • Wanneer de zwemmer meermaals afwezig is zonder wettige reden, dan wordt hij/zij niet toegelaten tot het deelnemen aan de testen en doet hij/zij de sessie over.
   
 • Na het beëindigen van de haaien groep is de zwemschool voltooid en kan men overstappen naar de PACO-zwemmers. Bij dit zwemsportaanbod staat FUN beleven voorop. Het accent ligt vooral op het opdoen van de basiszwemtechnieken en het ontwikkelen van bewegingservaring.
   

KAZS zwemschool crawl

KAZS competitiezwemmer op startblok