Grensoverschrijdend gedrag

Een heleboel kinderen en jongeren beleven elke dag fijne sportmomenten. Dat gebeurt natuurlijk het liefst op een veilige manier. Een belangrijk aspect daarbij is de lichamelijke en seksuele integriteit.

Als sportbegeleiders moeten we de minderjarigen een omgeving aanbieden waarin ze leren omgaan met elkaar en zich kunnen ontplooien. Kinderen en jongeren ontwikkelen zich immers ook op seksueel vlak en als volwassenen worden wij geacht ervoor te zorgen dat ze dat op een gezonde manier kunnen doen. We zijn dat eerst en vooral aan de kinderen en jongeren verplicht, omdat hun welzijn elk ander belang overstijgt. Verder zijn we dat verplicht aan de ouders, die hun kroost aan onze zorgen toevertrouwen. Maar we zijn als sportorganisatie ook aan onze eigen status verplicht dat we alles doen wat haalbaar is om de lichamelijke en seksuele integriteit van onze jonge sporters te beschermen. Op die manier kunnen sportclubs veilige, gezonde havens zijn voor de volwassenen van morgen.

In onze zwemclub geldt nultolerantie tegenover grensoverschrijdend gedrag.

Wie luistert naar jou bij (seksueel) grensoverschrijdend gedrag? Waar kan je melden?

  • vertrouwenspersoon van KAZS

            Heylen Hilde  tel : 0497/94.17.19  e-mail : hildegarde.heylen@gmail.com

Als je een acute situatie van ernstig grensoverschrijdend gedrag wil melden:

  • Neem contact op met de politie, of consulteer de hulplijn 1712
  • Je kan ook in alle vertrouwen terecht bij een arts.
  • LET OP:  In een levensbedreigende situatie bel je de politie op het nummer 101 of voor dringende medische hulp het noodnummer 112.

Bronnen:

Sport met grenzen

Vlaggen systeem grens overschrijdend gedrag

 

Time Out tegen Pesten

Sport is TOP! Iedere week leven ontelbare kinderen en jongeren zich uit met hun favoriete sport. Maar niet altijd. Pesten is een sluipend kwaad. Het richt emotionele schade aan in scholen, op de werkvloer, maar ook op de grasmat en in de sporthal. Het is een ingrijpende vorm van geweld waarmee ook minderjarige sporters in Vlaamse sportorganisaties te maken krijgen. Pesten is schadelijk, kwetsend en soms zelfs levensbedreigend.
Voor KAZS is er ook een nultolrantie tegen pesten, een plagerij kans soms na een tijdje uitgroeien tot ernstige vormen van pesten.

Bronnen:
- topindesport.be

time out tegen pesten